Мегакомерс еоод

 

Дирекция за оценяване на съответствието със съществените изисквания на везни с неавтоматично действие

 

Основна информация

Дирекцията започва своята дейност на 22.02.2007г. с разрешение  № 044 – ОС / 22.02.2007г. на ДАМТН и е утвърдена под № NB 1863 като нотифициран орган от Европейската комисия, чрез Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на Директивите от „Нов подход” (NANDO). Нотификацията е по Директива 90 / 384 / ECC допълнена с Директива 93 / 68 / ECC.

 

Местонахождение на Дирекцията

Намира се на пресечката на бул. „Ал. Стамболийски” и бул. „К.Величков” в триетажната сграда на „Нипроруда” АД, на втори етаж, офис 43. Входа за сградата е откъм бул. „К.Величков” през градинката със зелените площи. Влизането до паркинга с автомобил се извършва от бул. „К.Величков” и ул.”Позитано”.

 

Обхват на дейността

Везни с неавтоматично действие

ü      Клас II – с Max до 4 kg

ü      Клас III– с Max до 300 kg

ü      Клас IV – с Max до 300 kg

 

Процедури за оценяване на съответствието (Purpose of Examination)

ü      Изследване на типа – EC Type – Examination

ü      Проверка на продукта – EC Verification

ü      Осигуряване качеството на производството – EC Declaration of conformity

ü      Проверка на единичен продукт – EC Unit Verification