Мегакомерс еоод

 

Лаборатория „ЛОТИК”

 

Основна информация

Лаборатория „ЛОТИК” започва своята дейност през 2000г., която е акредитирана, съгласно БДС ISO EN / IEC 17025. Актуалната акредитация е от ИА”БСА” и е със срок на валидност..............

 

Адрес за кореспонденция

1309 София, бул.”Александър Стамболийски” № 205, ет.3, офис 73В

(сградата на Нипроруда)

 

Ръководител на лаборатория”ЛОТИК” – инж.Елеонора Крафти

Основни направления:

ü      Калибриране на спектрофотометри по химичен път

ü      Калибриране на везни с неавтоматично действие до 200kg

ü      Калибриране на pH- метри

 

Заявка за калибриране, могат да се правят чрез:

ü      тел / факс 02 / 920 21 18

ü      GSM 0888873627

ü      e-mail: calibration@megacommerce.bg