Мегакомерс еоод


Адрес за кореспонденция

1309 София,

бул.”Александър Стамболийски” № 205,

офис 43, офис 73В

(сградата на Нипроруда)

 

Контакти

Тел / факс: (02) 920-21-18

GSM: 0888-873-627

 

е-мейл

calibration@megacommerce.bg

kgovedarov@abv.bg

 

Съдебна регистрация

2700 гр. Благоевград; бул. „Васил Левски” № 30В

Решение 1824 / 30.05.2001г. на Благоевградски окръжен съд, ф.д. 195 / 1996г.

Идентификационен № по ДДС: BG 10 100 39 22

Идентификационен №: 10 100 39 22

МОЛ Янко Говедаров