Мегакомерс еоод

 

Дирекция за оценяване на съответствието със съществените изисквания на везни с неавтоматично действие

 

Изследване на типа

ü      Цена 2500 евро - не е вклюено 20% ДДС

ü      За Ревизия на издаден документ - цената се договаря взависимост от провежданите изпитвания.

 

Проверка на продукта - за едноинтервални везни

ü      Везни до 15 kg  - 14 евро на брой

ü      Везни до 30 kg  - 18 евро на брой

ü      Везни до 100 kg  - 25 евро на брой

ü      Везни до 200 kg  - 30 евро на брой

ü      Везни до 300 kg  - 35 евро на брой

 

Проверка на продукта - за двуинтервални везни:

ü      Везни до 15 kg  - 19 евро на брой

ü      Везни до 30 kg  - 24 евро на брой

ü      Везни до 100 kg  - 33 евро на брой

ü      Везни до 200 kg  - 39 евро на брой

ü      Везни до 300 kg  - 46 евро на брой

 

Забележки:

ü      В цената не е включено 20 % ДДС

ü      При спешна поръчка за изпълнение на процедура”Проверка на продукта” (до 72 часа  по искане на клиента) се начислява допълнително 30% на горепосочениата цена.

ü      Многообхватните везни се проверяват съгласно броя на обхватите, където всеки обхват е самостоятелна везна. Цената на всеки обхват е както цената за еднообхватна везна.

ü      При транспортиране на теглилки над 100kg се начислява допълнително 30% върху цената на везната.

ü      При транспортиране на теглилки за разстояние над 200 km от София се начислява допълнително 60 лв. върху цената на везната(важи за везни над 100 kg).     

 

Осигуряване качеството на производство

ü      За първоначален одит – 2000 евро (не е включено 20% ДДС)

ü      За одити за поддръжка на одобрението по процедура „Осигуряване качеството на производство (съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие): за пълен одит - 2000 евро (не е включено 20% ДДС) и за частичен одит - 1000 евро (не е включено 20% ДДС)

 

За ревизия на издадено одобрение по процедура „Осигуряване качеството на производство”

ü      Цена 450 евро (не е включено 20% ДДС)

 

Проверка на единичен продукт

ü      Цена 1500 евро (не е включено 20% ДДС)