Мегакомерс еоод

 

Изследване на типа

 

№ на сертификат и дата на издаване

Фирма заявител

 

Видове везни

Обхват на сертификата

1

BG – TAC – 001 / 28.05.2007г.

Ведиком” ЕООД

 

Гама електронни везни с неавтоматично действие VEDIAVDSyyX до 30 kg

2

BG – TAC – 002 / 28.05.2007г.

 

Бимко” ООД

 

Гама електронни везни с неавтоматично действие BxxxMy до 300 kg

3

BG – TAC – 07 - 003 / 10.09.2007г.

Ведиком” ЕООД

 

Гама електронни платформени везни с неавтоматично действие “VEDIA” – VDIyyX до 150 kg

4

BG – TAC – 001,

Ревизия 1, издадена на 10.09.2007г

 

Ведиком” ЕООД

 

Гама електронни везни с неавтоматично действие VEDIAVDSyyX   до 30 kg

5

BG – TAC – 07 – 004 / 10.12.2007г.

Дейзи технолоджи” ООД

 

Гама електронни везни с неавтоматично действие тип ЕЛИТ хх SM; ЕЛИТ хх SMPOST; ЕЛИТ хх S  до 300 kg

6

BGTAC – 001, Ревизия 2, издадена на 07.12.2007г.

Ведиком” ЕООД

 

Гама електронни везни с неавтоматично действие VEDIAVDSyyX   до 30 kg

7

BGTAC – 07 – 003, Ревизия 1,  издадена на 15.04.2008г.

Ведиком” ЕООД

Везни електронни платформени с неавтоматично действие “VEDIA” –

тип VDIyyX  до 300 kg

8

BGTAC – 001, Ревизия 3,  издадена на 30.04.2008 г.

Ведиком” ЕООД

Гама електронни везни с неавтоматично действие VEDIA тип-VDSyyX  до 30 kg

9

BG – TAC – 005 / 04.09.2009 г.

Ведиком” ЕООД

 

Гама електронни търговски везни с вградено печатащо устройство за издаване на баркод етикети с неавтоматично действие тип           VEDIAVDS...Lеднообхватни и двуобхватни за пряка продажба и търговски плащания  до 30 kg

10

BG – TAC – 006 / 10.11.2009 г.

“Датекс” ООД

 

Везна електронна ценоизчисляваща с неавтоматично действие  тип DBS – 15 до 15 kg

11

BG – TAC – 007 / 08.02.2010 г.

“БИМКО” ЕООД 

Везни електронни с неавтоматично действие - 50 kg и 100 kg

12

BG – TAC – 008 / 20.05.2010 г.

ЕЛЕКС  ГРУП - ХОЛДИНГ  ООД    

Везни електронни с неавтоматично действие тип: DI  до 300kg

13

BGTAC – 001,  Ревизия 4, издадена на 16.07.2010 г.

Ведиком” ЕООД

Гама електронни везни с неавтоматично действие VEDIA тип-VDSyyX до 35 kg

14

BG – TAC – 010 - K / 12.10.2011 г.

“МЕГА ТЕСТ – БЪЛГАРИЯ „ ЕООД

Везни електронни с неавтоматично действие от 3 kg до 150000 kg, тип MTB-DS - ххх

15

BG – TAC – 010 - K / 12.10.2011 г., Ревизия 1, издадена на 15.12.2011г.

“МЕГА ТЕСТ – БЪЛГАРИЯ „ ЕООД

Везни електронни с неавтоматично действие от 3 kg до 150000 kg, тип MTB-DS - ххх

16

BG – TAC – 009 - К / 12.10.2011 г.

“МЕГА ТЕСТ – БЪЛГАРИЯ „ ЕООД

Везни електронни с неавтоматично действие от 3 kg до 10000 kg, тип Bulkan MT-xxx