Мегакомерс еоод

 

Качество

 

 

№ на одобрението и дата на издаване

Фирма заявител адрес

Обхват – включени сертификати за одобрен тип

1

№ BGQ – 07 – 001 / 31.07.2007г.

“Еликом електроник-Георгиев” КД

Везни с неавтоматично действие до 300 kg (за които производителя има ЕО сертификати за одобрен тип)

2

№ BGQ – 07 – 002 / 23.10.2007г. 

“Ведиком” ЕООД

Везни с неавтоматично действие до 300 kg (за които производителя има ЕО сертификати за одобрен тип)

3

№ BGQ – 07 – 003 / 12.11.2007г. 

“Бимко” ООД

Везни с неавтоматично действие до 300 kg (за които производителя има ЕО сертификати за одобрен тип)

4

BGQ – 07 – 001, Ревизия 1, издадена на 12.11.2007г. 

“Еликом електроник-Георгиев” КД

Везни с неавтоматично действие до 300 kg (за които производителя има ЕО сертификати за одобрен тип)

5

BGQ – 07 – 002, Ревизия 2, издадена на 11.06.08г.

“Ведиком” ЕООД

Везни с неавтоматично действие до 300 kg (за които производителя има ЕО сертификати за одобрен тип)

6

BGQ – 07 – 001, Ревизия 2,  издадена от 16.02.2009г.

„Еликом електроник – Георгиев” КД

Везни с неавтоматично действие до 300 kg (за които производителя има ЕО сертификати за одобрен тип)

7

BGQ – 07 – 003, Ревизия 1, издадена на 23.04.2010г. 

“БИМКО” ЕООД

Везни с неавтоматично действие везни с неавтоматично действие до 100 t (за които производителя има ЕО сертификати за одобрен тип)

8

BGQ – 07 – 001, Ревизия 3, издадена на 08.06.2010г. 

“Еликом електроник-Георгиев” КД

Везни с неавтоматично действие до 80t (за които производителя има ЕО сертификати за одобрен тип)